Category: Energianvändning i fastigheter

  • Att effektivisera energiförbrukningen i en fastighet

    Att effektivisera energiförbrukningen i en fastighet

    Energianvändning i fastigheter spelar en viktig roll för hur vi kan nå våra klimatmål och bidra till en hållbar utveckling. Skillnaden mellan gamla och nya fastigheter Fastigheter står för en stor del av den totala energiförbrukningen i samhället, och det finns många sätt att optimera energianvändningen för att spara pengar och minska klimatpåverkan. Energianvändningen kan […]

  • Fastigheter och elkraft: En viktig koppling

    Fastigheter och elkraft: En viktig koppling

    Fastigheter och elkraft hänger tätt ihop på många sätt. Ett hus eller en lokal behöver el för att fungera och elkostnader kan ha stor påverkan på den totala driftskostnaden. Därför är det viktigt att förstå hur fastigheter och elkraft samverkar. Enligt energimyndigheten gäller det att optimera elanvändningen för att spara pengar samt bidra till en […]