Gothenburg Studios Development

Studiocafe 

Plattform för filmutveckling, studio- och teknikstöd

Om oss/Studiocafé

STUDIOCAFÉ är en ÖPPEN kreativ plattform för unga filmskapare och filmintresserade personer i Göteborg och runt om i hela Västra Götalandsegionen. Vi erbjuder även studio- och teknikstöd för vår målgrupp 16-29 år & boende i Västra Götaland.


Den kreativ mötesplats Studiocaféet kan nyttjas för förberedelse av filmprojekt, såsom filmproduktionsmöten, skrivplats för manusutveckling, provfilmning, castings, repetitioner, work-in-progress visningar, filmpresentationer, Master Classes och workshops, etc.


Vill du arrangera en ”Work-in-progress visning!? Hålla castings!? En plats för repetitioner? Arrangera en mini festival!? Alla filmrelaterade projekt är väkomna. Kontakta Studiocaféts projektledare ylva@gothenburgstudios.se för att prata omidéer eller boka lokalen.


Studiocafé är ett initiativ av Gothenburg Studios Development och stöttas av Västra Götalandsregionen, Göteborg Stad och våra samarbetspartners i filmbranschen RedRental by Maan AB och Gothenburg Filmstudios AB.


Förslag på samarbeten och idéer tas gärna emot!


Våra stöd

Teknikstöd


Som en viktig del av vårt engagemang för att utveckla och möjliggöra aktivt filmskapande erbjuder Gothenburg Studios Development teknikstöd till unga filmare.


Teknikstöd består av 4 olika kamerapaket samt ett LEDljuspaket.

Studiostöd extra kapacitet under 2021!


Det finns möjlighet att ansöka om Studiostöd till någon av de tre Studios som Gothenburg Film Studios huserar: Studio 1 – 900m2, Studio 2- 350 m2 & Studio 3 – 250m2.


Studiostödet ges till olika typer av filmproduktioner och riktar sig ännu ej etablerade filmare/kreatörer boende i Västra Götalandsregionen. Detta stöd ges främst till filmprojekt som är utforskande eller experimenterande.

Fotograf Fatemeh Zare

- © Androbmedia AB
Kontakta oss