Author: admin

 • Att effektivisera energiförbrukningen i en fastighet

  Att effektivisera energiförbrukningen i en fastighet

  Energianvändning i fastigheter spelar en viktig roll för hur vi kan nå våra klimatmål och bidra till en hållbar utveckling. Skillnaden mellan gamla och nya fastigheter Fastigheter står för en stor del av den totala energiförbrukningen i samhället, och det finns många sätt att optimera energianvändningen för att spara pengar och minska klimatpåverkan. Energianvändningen kan […]

 • Hyra eller köpa?

  Hyra eller köpa?

  Fastighetsmarknaden: Vad du behöver veta Fastigheter är mark eller byggnader som ägs av en person eller organisation. De kan användas för olika ändamål, som bostäder, affärslokaler, industriområden eller jordbruk. Fastigheter kan vara en lönsam investering eftersom de kan ge avkastning genom hyror eller prisuppgångar. Det finns olika typer av fastigheter att välja mellan, inklusive bostadsfastigheter, […]

 • Fastigheter och elkraft: En viktig koppling

  Fastigheter och elkraft: En viktig koppling

  Fastigheter och elkraft hänger tätt ihop på många sätt. Ett hus eller en lokal behöver el för att fungera och elkostnader kan ha stor påverkan på den totala driftskostnaden. Därför är det viktigt att förstå hur fastigheter och elkraft samverkar. Enligt energimyndigheten gäller det att optimera elanvändningen för att spara pengar samt bidra till en […]

 • Bostadsrätt kontra hyresrätt

  Bostadsrätt kontra hyresrätt

  När du köper en fastighet har du möjlighet att bo kvar i den så länge du önskar, så länge du följer de lagar och regler som gäller, vilket kräver större ansvar från din sida. Men om du hellre vill slippa administrativa åtaganden och ansvar för underhåll, då är det bättre att hyra. Möjlighet att göra […]

 • Fastighetsmarknaden i Sverige

  Fastighetsmarknaden i Sverige

  Under de senaste åren har det skett en stark utveckling på fastighetsmarknaden i Sverige. Priserna på bostäder har stigit kraftigt, särskilt i de större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta har lett till att det har blivit svårare för många att komma in på bostadsmarknaden, särskilt för de som är unga och har en […]