Slutet Seminarie på Cafeet

Ikväll hade vi seminarie i samarbete med Filmcloud

Starten på projektet A fistful of sweden.

Unga filmare från 5 orter kommer att få göra varsin film på en rulle 8 mm film utan klippning etc och med separat ljud, alltså inget synkljud. Filmerna premiärvisas i september.

Mer info på Filmclouds hemsida.