Västsvenska Filmdagarna 12 &13:e oktober på Gothenburg Studios

VÄSTSVENSKA FILMDAGARNA 2017 PÅ GOTHENBURG STUDIOS, POLSTJÄRNEGATAN 10

VSFD bild gäster

Höstens branschdagar för dig som jobbar med film, media och rörlig bild.

Dagarna är till för att ge dig nya insikter, kunskaper och kontakter för att skapa morgondagens starka berättelser och upplevelser.

Huvudtemat i år går i berättandets tecken – med så väl en djupdykning i TV-seriernas dramatiska struktur så väl som i din egen kreativa process.

Liksom tidigare år ligger NOSTRADAMUS framtidsspaning och analys med i programmet, liksom utforskandet av ny media så som Virtual Reality.

För utförligt program se: www.vastsvenskafilmdagarna.se

Varmt välkomna till Västsvenska filmdagarna 2017!