Ljussättnings workshop på Studiocaféet 26/1 kl 08:00-15:00

FAU (Filmarbetarutbildningen) har bjudit in Ljussättaren Mikael Linell för en genomgång av ljusutrustningens terminologi och användningsområden samt ett antal strategier för ljussättning.

Mikael Linell

Med utrustning från Red Rental visar Mikael praktiska ljussättningsövningar. Han går även igenom kunskapskriterier för ljusassistenter och hur man kan arbeta ute på inspelning för att uppnå dessa.

Alla är välkomna!

Studiocafé_en_rad_turkos