4 JANUARI 2018 LERANIMATION FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG FILM 15:00-18:00

Studiocaféet har bjudit in animatören & filmaren Henrik Dahlbring som kommer att dela med sig allt han kan om leranimation!

Leranimation HD Flyer